Diagnose


Het kan zijn dat uw auto technisch helemaal in orde is, maar dat er wel een foutmelding in uw auto zit. Wanneer u defecte auto-onderdelen heeft laten vervangen, kan het zijn dat deze meldingen niet verdwijnen. Dit geldt eveneens voor storingslampjes die kunnen gaan branden in uw dashboard. Deze foutcodes zijn zogenaamde Diagnostische Foutcodes. Deze foutcodes worden gebruikt door reparateurs om snel te kunnen achterhalen waar een probleem zich bevindt in een voertuig. Mocht uw voertuig een storing geven en u heeft dit betreffende onderdeel laten vervangen, kan het zo zijn dat het storingslampje blijft branden. Dit veroorzaakt veel ergernis en frustraties. Wij zijn er voor u om deze problemen op te lossen!

Chip-Motion kan uw foutcodes en storingen opsporen en deze uitschakelen. Ook foutcodes en storingen die niet gewist kunnen worden, kunnen wij traceren en oplossen. Uiteraard heeft het oplossen van storingen en foutcodes geen invloed op de functionaliteit van uw voertuig. Wij beschikken over professionele apparatuur en gaan zeer zorgvuldig te werk.

Hoe gaan wij te werk?

Om te beginnen starten wij met een diagnose. Wij gebruiken hiervoor speciale apparatuur die de foutcodes uit uw voertuig kan analyseren. Iedere code of foutmelding kunnen wij individueel verhelpen en uitzetten.

 

EGR klep wegschrijven of verwijderen


Naast het oplossen en verwijderen van storingen en foutcodes is het belangrijk dat deze ook voorkomen worden. Een van de manieren om bepaalde storingen te voorkomen, is om uw EGR of UGR klep (Exhast Gas Recirculation, Uitlaat Gas Recirculatie) weg te laten schrijven of te laten verwijderen. De EGR klep kan ervoor zorgen dat het motor management lampje gaat branden. Daarnaast kan een vervuilde EGR klep ervoor zorgen dat uw vermogen wordt verminderd en ook de motor kan gaan stotteren tijdens het optrekken. Niet alleen bovenstaande problemen kunnen zich voordoen. Een vervuilde EGR klep zorgt ook voor minder vermogen en uw brandstofverbruik zal toenemen.

Bij Chip-Motion kunnen wij de EGR klep softwarematig sluiten. Wij beschikken over geavanceerde apparatuur om dit veilig bij uw voertuig te doen. Ook beschikken wij over de juiste kennis om de juiste kwaliteit en diensten te leveren. U kunt er ook voor kiezen om de EGR klep handmatig te laten verwijderen door ons. Mocht dit het geval zijn, dan zorgen wij er uiteraard voor dat de foutcodes zullen worden tegengegaan en weggewerkt worden.

Voordelen wegschrijven of verwijderen EGR klep:

– Geen onderhoud meer nodig aan de EGR klep

– Kostenbesparing op lange termijn

– Voorkomen motorproblemen

– Meer lucht voor een goede verbranding in de motor

– Vermindering roetuitstoot